Jak zarejestrować?

Wypełnij formularz u dołu tej strony w ciągu dwóch miesięcy od daty zakupu. 

Potrzebny jest elektroniczny egzemplarz (skan dokumentu, fotografia, w formacie .pdf, .doc, .jpg ) dowodu zakupu
(wymagane jest posiadanie dowodu zakupu, bez niego nie możemy zapewnić gwarancji).


Co obejmuje dożywotnia gwarancja?

Dożywotnia gwarancja - Lifetime Warranty obowiązuje pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie z kartą informacyjną, w przypadku awarii elektrycznych lub elektronicznych oraz wadliwych części.

Uwagi: dożywotnia gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, części uszkodzonych lub odpadających, tkanin, materiałów eksploatacyjnych (przytulanek, żarówek ...), sitodruku, normalnego zużycia niektórych elementów.

Każdy wniosek o udzielenie pomocy w ramach dożywotniej gwarancji wymaga fizycznej inspekcji produktu.

Po otrzymaniu prośby Babymoov poinformuje Cię o procedurach, które muszą być przeprowadzone na podstawie prośby o pomoc.

Dożywotnia gwarancja jest osobista i nie może być przenoszona, dotyczy wyłącznie nowego produktu zakupionego w punkcie sprzedaży zaopatrywanym przez wyłącznego dystrybutora marki Babymoov.


przejdź do formularza